วัดทุ่งยาว

แสดงผลการค้นหา

ตักบาตรเทโว

ภาพจาก : Golf Photographer / shutterstock.com ปรกติชาวพุทธจะตักบาตรในตอนเช้าของทุกวัน  แต่ในวันออกพรรษาทำไมจึงตักบาตรในวัดและเรียกการตักบาตรนี้ว่า

Read More

ลูกนิมิต ลูกเอก

ความสำคัญของลูกนิมิตทั้งเก้านั้นล้วนแต่มีอานิสงส์ด้วยกันทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับผู้มีความตั้งใจจะอธิษฐานจิตอย่างไร ส่วนบารมีของพระอรหันต์แต่ละองค์ก็เป็นสิ่งที่คนธรรมดาจะเข้าถึงได้ยาก แต่ถ้าทุกคนเดินอยู่ในทางอริยมรรคนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรรู้ก็คือ หากผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่สมควรแก่ธรรม ผู้นั้นย่อมถึงซึ่งความปราศจากทุกข์ พบแต่ความสุข ความเจริญและไร้โรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง

Read More
  • ค้นหา

เรื่องราวยอดนิยม
thไทย