วัดทุ่งยาว

เกี่ยวกับวัดทุ่งยาว

หลวงปู่ชม อนังคโณ

เกี่ยวกับวัดทุ่งยาว

วัดทุ่งยาวตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งยาว หมู่ 16 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี เดิมเป็นสำนักสงฆ์เขานันทาพาสุภาพ ก่อตั้งโดยหลวงปู่ชม อนังคโณ เมื่อปี พ.ศ.2511 โดยท่านได้ตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะสร้างวัดตามพุทธบัญญัติในศีลสิกขาบท จะไม่ล่วงเกินในสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่กุศล เพื่อเป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมของนักบวชและพุทธศาสนิกชนในศาสนาของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้จริง จากนั้นท่านได้ริเริ่มทำการก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ เป็นลำดับมา จวบจนในปี พ.ศ.2530 สำนักสงฆ์เขานันทาพาสุภาพได้เปลี่ยนเป็น “วัดทุ่งยาว” ซึ่งในปัจจุบันมีพระครูนวกิจจการี (หลวงพ่อสมชาติ ปิยธโร) เป็นเจ้าอาวาส ท่านได้ประพฤติปฏิบัติเดินตามแนวทางปฏิปทาคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์คือ “หลวงปู่ชม อนังคโณ” เป็นปกติโดยเคร่งครัดเสมอมา