วัดทุ่งยาว

แสดงผลการค้นหา

กุมภัณฑ์

ภาพจาก : 国訳秘密儀軌編纂局 編. (1932年). 新纂仏像図鑑. 天之巻. 仏教珍籍刊行会. https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1189759

Read More

คนธรรพ์

ภาพจาก : Anandajoti Bhikkhu / flicker.com มีผู้อ่านถามมาว่า  มีใครรู้จักคนธรรพ์บ้างไหม 

Read More
  • ค้นหา

เรื่องราวยอดนิยม
thไทย