วัดทุ่งยาว

งานทอดผ้าป่าเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่แม่ชีบุญมี ชุณศาสตร์ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ภาพถ่ายงานทอดผ้าป่าเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ชีแม่บุญมี ชุณศาสตร์ ครูบาอาจารย์ของพวกเราในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
thไทย