วัดทุ่งยาว

งานถือบวชประจำปี 2561

ภาพถ่ายงานถือบวชประจำปี 2561
thไทย